Категорија - Аеродром

Аеродромски вести од целиот свет. Најнови случувања и планови. Како работат аеродромите? Нови аеродромски продавници и нови аеродромски објекти. Аеродромски салони, безбедност на аеродром. Најнови трендови.