Категорија - Новости за здруженија за патувања

Вести за патнички и туристички организации и здруженија.
Вестите вклучуваат ажурирања за UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, Африкански туристички одбор, ASTA, USTOA, PATA, туристички организации во Јужен Пацифик, DRV и многу други.

 

>