Категорија - Здруженија

Вести за патнички и туристички организации и здруженија.
Вести вклучуваат ажурирања на UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, Африкански туристички одбор, ASTA, USTOA, PATA, туристички организации на Јужен Пацифик, DRV и многу повеќе.