Категорија - Кратки вести

Кратка сумирана приказна за најновите вести од угостителството, хотелите и одморалиштата, дестинациите и другите новости од туристичката индустрија.