Категорија - Новости за патувања во Унгарија

Новости за патувања и туризам во Унгарија за посетителите. Унгарија е земја без излез на море во Централна Европа. Неговиот главен град, Будимпешта, е преполовен од реката Дунав. Неговиот градски пејзаж е исполнет со архитектонски знаменитости од средновековниот замок Хил во Буда и големите неокласични згради долж авенијата Андреј во Пешта, до Синџирскиот мост во 19 век. Турското и римското влијание врз унгарската култура ја вклучуваат популарноста на минералните бањи, вклучително и кај термалното езеро Хевиз.