Категорија - Новости за патувања во Канада

Канада е земја во северниот дел на Северна Америка. Неговите десет провинции и три територии се протегаат од Атлантикот до Пацификот и кон север кон Арктичкиот океан, зафаќајќи 9.98 милиони квадратни километри, што ја прави втора по големина земја во светот по вкупна површина.

>