Категорија - Новости за патувања во Хрватска

Хрватска, официјално Република Хрватска, е земја на раскрсницата на Централна и Југоисточна Европа, на Јадранското Море. Се граничи со Словенија на северозапад, Унгарија на северо-исток, Србија на исток, Босна и Херцеговина и Црна Гора на југоисток, споделувајќи морска граница со Италија.