Категорија - Северна Македонија

Вонредни вести од Северна Македонија - патувања и туризам, мода, забава, кулинарство, култура, настани, безбедност, безбедност, вести и трендови.

Новости за патувања и туризам во Македонија за посетителите. Северна Македонија, официјално Република Северна Македонија, е земја на Балканскиот полуостров во Југоисточна Европа. Таа е една од земјите наследнички на Југославија, од која прогласи независност во септември 1991 година под името Република Македонија.