Категорија - ICTP

Меѓународната коалиција на туристички партнери е глобална организација за членство во патничката и туристичката индустрија.

ЗЕЛЕН РАСТ И КВАЛИТЕТ = Бизнис