Премиум пристап

  1. Добивајте ажурирања кога се случуваат вести.
  2. Прелистувајте ги нашите веб-портали за рекламирање бесплатно
  3. Пристап до сите дополнителни премиум содржини
  4. Билтени за е-пошта без реклами
  5. Целосно прочитајте ги сите водечки написи во нашите билтени без да мора да се поврзете на интернет или да морате да кликате на нашите веб-локации. Читајте дури и офлајн кога не сте поврзани на интернет.
  6. Годишните претплатници го добиваат вашиот бесплатен доживотен ВИП-профил

Опција 1: Донација и ВИП статус

Кликни тука да донира која било сума. Во зависност од количината и други фактори:
– Ќе одговориме со бесплатен премиум пристап за одредено време
– Ви додели ВИП статус и ВИП профил што може да се пребарува on eTurboNews
– Ве споменуваат како спонзор на eTurboNews страница за спонзори
– Дајте им приоритет на вашите соопштенија за печатот
– Обезбедете бесплатно ВИП членство на World Tourism Network

Кликни тука

Опција 2: Платена премиум претплата од месец до месец

ИЛИ кликнете подолу за да се претплатите за 1.00 УСД првиот месец и 5.00 УСД за секој дополнителен месец. Откажете во секое време.

r